Föreläsning: Energimyndigheten, NIS och det antagonistiska perspektivet (i Stockholm)

Friday, September 6, 2019

FörsvarFöreläsning

Christoffer Strömblad

Entusiastisk Jedi inom Cybersäkerhet

Statens Energimyndighet har enligt förordning (2018:1175) tillsynsansvar för energisektorn. Som en del av sitt ansvar anordnar Energimyndigheten ett antal utbildningstillfällen om NIS-regleringen som bland annat berör deras tillsynsansvar men även det antagonistiska perspektivet och det är här jag kommer in i bilden. Fråga ställdes om jag skulle vara intresserad av att delta på dessa utbildningar och föreläsa om det mer offensiva perspektivet, antagonister osv. Och självklart ville jag göra det!

Första tillfället är nu avklarat, och Stockholm blev först ut. Nästa vecka är det Göteborg som gäller (10 september). Om du missat att anmäla dig och arbetar inom eller nära energisektorn skulle jag rekommendera att du anmäler dig bums ! Det är ett brett fokus med allt från informationssäkerhet bort till det offensiva.

På det stora hela är jag nöjd med första föreläsningen men kommer att förbättra vissa delar inför kommande tillfällen. Det är alltid enkelt att vara kritisk mot sig själv och bara se det man kan utveckla och förbättra istället för det som faktiskt fungerade bra. Några av deltagarna framförde positiva ord om innehållet som givande och informativt.

FörsvarFöreläsning

Christoffer Strömblad

Entusiastisk Jedi inom Cybersäkerhet

Har du läst dom här?

Praktiskt underrättelsearbete - Metoder för analys

Uppföljning på idé om sektorsinriktad underrättelse